A nevelőszülői hivatást sokan összetévesztik az örökbefogadással. A nevelőszülőhöz kerülő gyermekek jelentős részének van kapcsolata a vérszerinti szülőkkel, nevelőszülőhöz kerülésük nem jelenti örökbefogadásukat.

A nevelőszülői jogviszony 2014. 01. 01.-től foglalkoztatási jogviszonynak minősül.

Nevelőszülő az Otthon Szociális Szolgáltatónál csak az lehet, aki
– 24. életévét betöltötte
– magyar állampolgár
– cselekvőképes, büntetlen előéletű
– fizikailag, pszichésen a jelentkező és a vele egy háztartásban lévő nagykorú hozzátartozó is alkalmas
– otthona, környezete alkalmas a gyermekek fogadására
– saját jövedelemmel bír
– házastársa, élettársa hozzájárul a nevelőszülői tevékenység folytatásához
– a Katolikus Egyház értékrendjét elfogadja, tiszteletben tartja
– a nevelőszülői felkészítő tanfolyamon (60 órás) eredményesen részt vett, tanúsítványt szerzett, vagy nevelőszülői OKJ-s képzésben részt vesz és a “Befogadott gyermek ellátásának alapfeladatai” követelménymodulját sikeresen elvégezte, vagy OKJ-s nevelőszülő szakképesítéssel rendelkezik

-2015. 07. 01.-től elfogadható a 60 órás képzés tanúsítványa, az OKJ-s képzésben való részvétel esetén a fenti követelménymodul elvégzése, az OKJ-s szakképesítés során, vagy KOP képzéseben szerzett oklevél.

Amenyiben a nevelőszülő 60 órás tanfolyamon szerzett tanúsítvánnyal, vagy az OKJ-s képzésben való részvétel során a “Befogadott gyermekek ellátásának alapfeladatai”  követelménymodul elvégzéséről szóló igazolással rendelkezik, az első gyermek elhelyezését követő két éven belül meg kell szereznie az OKJ-s végzettséget (vagy 2015. 07. 01.-től a KOP oklevelet)!

A nevelőszülő feladatai
– otthonában biztosítja a gyámhivatali határozat alapján a gyermek nevelését, gondozását, teljes körű ellátását, törvény által meghatározott esetekben a gyermekvédelmi gyám mellett bizonyos gyámi feladatok ellátását
– gondoskodik a gyermek oktatásáról, képzéséről
– felkészíti a gyermeket az önálló életvezetésre
– a gyámhivatali határozat alapján biztosítja a gyermek vérszerinti szülőkkel való kapcsolattartását
– elősegíti a gyermek visszakerülését a vérszerinti családhoz, vagy ha ez nem lehetséges, segíti örökbefogadó családhoz kerülését
– vállalja a gyermek nagykorúsága után is gondozását, lakhatásának biztosítását
– együttműködik a szakemberekkel (gyámhivatalok, gyermekjóléti szolgálatok, Otthon Szociális Szolgáltató stb.)

A nevelőszülővé válás menete
– a leendő nevelőszülőnek írásban, önéletrajzát is mellékelve kell jelentkeznie az Otthon Szociális Szolgáltató postacímén
– az illetékes nevelőszülői tanácsadó a nevelőszülőnek jelentkező otthonában környezettanulmányt készít
– a nevelőszülőnek jelentkező és hozzátartozói házi orvosi vizsgálaton vesznek részt egészségügyi, fizikai alkalmasságuk megállapítása érdekében
– a nevelőszülőnek jelentkező, ill. vele közös háztartásban élő nagykorú családtag pszichológiai vizsgálaton vesz részt
– a jelentkező és vele egy háztartásban élő nagykorú családtagjai nyilatkoznak ingatlantulajdonukról, büntetlenségükről, ill. arról, hogy nem folyik ellenük büntető eljárás, erkölcsi bizonyítványt szereznek be az összes együttélő nagykorú családtagra vonatkozóan
– a jelentkező elvégzi a 60 órás nevelőszülői tanfolyamot, vagy OKJ-s, 2015. 07. 01.-től KOP végzettséget szerez
– az Otthon Szociális Szolgáltató kezdeményezi az illetékes kormányhivatalnál a szolgáltatói nyilvántartásba (működési engedélybe) történő felvételét
– az Otthon a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő nevelőszülővel a nevelőszülői jogviszony létesítésére keret – és kiegészítő megállapodást köt, amennyiben az első gyermek elhelyezésére sor kerül
( A nevelőszülő adottságainak, képességének, fogadó készségének, ill. elsősorban a gyermek szükségleteinek figyelembe vételével, helyezési értekezlet révén, gyámhivatali határozattal kerülhet gyermek a nevelőszülőhöz.)

Anyagi juttatások
A nevelőszülőt arra az időszakra, amíg a gyermeket a saját háztartásában neveli, nevelőszülői díj illeti meg ( a gyermek elkerülését követően még 3 hónapig az alapdíjat kapja). A díj alap-, kiegészítő- és (törvény által előírt esetekben) többletdíjból áll.  Az alapdíj a minimálbér 30 %-a, a kiegészítő díj a minimálbér 20 %-a, a többletdíj a minimálbér 5 %-a. Mindemellett gyermekenként törvényben meghatározott mértékű nevelési díjban és ellátmányban részesül, melyet kizárólag a gondozásban lévő gyermek ellátására fordíthat. A nevelőszülő jogosult a gyermek után járó családi pótlék igénylésére is.